ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου και Μητρικής Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

 

Ισολογισμός λογιστικού έτους 2012
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2013
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ.ΣΥΝ._30.06.2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015


ibhellas.gr banner